Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na naszej stronie

ZKiWS w KARTUZACH

Zespół Kształcenia i Wychowania

Dziennik

Teams

Jesteśmy na Facebooku

Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach zaprasza

PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Kartuzach

prowadzi kształcenie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla młodocianych pracowników, w zawodach wybranych przez uczniów.

 Czas nauki wlicza się do okresu zatrudnienia. Po ukończeniu szkoły uczeń zdaje egzamin zewnętrzny i otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje, właściwe dla danego zawodu.

     W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach pracy, gdzie są zatrudniani na zasadach pracownika młodocianego i otrzymują wynagrodzenie.

     Uczniowie w trakcie roku szkolnego uczestniczą przez okres 1 miesiąca w dokształcaniu zawodowym w Ośrodkach, z którymi współpracuje szkoła.

  Uwaga ! Szkoła nie zapewnia praktyk, ale służy daleko idącą pomocą.

INFORMACJE I ZAPISY:
Zespół Kształcenia i Wychowania Specjalnego
ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy
tel./fax: 58 681-08-73
www.zps.kartuzy.pl

Przyjdź, zobacz, zdecyduj! Przyjdź, zobacz, zdecyduj! Przyjdź, zobacz, zdecyduj!

     13 czerwca 2023 r. uczniowie klasy III szkoły branżowej wraz z wychowawczynią 
p. Dorotą Pawelczyk podziękowali swoim nauczycielom i dyrekcji za wspólnie spędzone lata.

 

Pożegnanie uczn...
Pożegnanie uczniów Pożegnanie uczniów

kl. III

PSYCHOLOG SZKOLNY

MIESIĘCZNIK MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Wyślij wiadomość

BIP

GOŚCIE

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2024 ZKiWS w KARTUZACH Rights Reserved.