Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na naszej stronie

ZKiWS w KARTUZACH

Zespół Kształcenia i Wychowania

Dziennik

Teams

Jesteśmy na Facebooku

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnych  metod pracy, wychowania i socjoterapii. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Nabór do MOS odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ośrodek zapewnia całodobowy pobyt wraz z wyżywieniem przez cały okres szkolny (za wyjątkiem okresu wakacji, kiedy dziecko wraca do rodziny; możliwe są także inne przerwy np. ferie zimowe, święta itp. na wniosek rodzica/ opiekuna). W ramach Ośrodka funkcjonuje szkoła i to tu dzieci realizują obowiązek szkolny. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny, za wyjątkiem opłaty za wyżywienie.

INFORMACJE I ZAPISY:
Zespół Kształcenia i Wychowania Specjalnego
ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy
tel./fax: 58 681-08-73
www.zps.kartuzy.pl

Przyjdź, zobacz, zdecyduj! Przyjdź, zobacz, zdecyduj! Przyjdź, zobacz, zdecyduj!

PSYCHOLOG SZKOLNY

MIESIĘCZNIK MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Wyślij wiadomość

BIP

GOŚCIE

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2024 ZKiWS w KARTUZACH Rights Reserved.